سیستم اطلاعاتی حسابداری
ابراهيم نويدي عباسپور
  • مدرسابراهيم نويدي عباسپور
  • نام دورهسیستم اطلاعاتی حسابداری
  • شهریهرایگان
توضیحات

سرفصل ها
  • جلسات درسی ترم