دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
طرح نهایی - خانم دکتر ولایتی

طرح نهایی - خانم دکتر ولایتی

دوره اینترنتی 1 جلسه
6
طرح نهایی- خانم مهندس کهنموئی

طرح نهایی- خانم مهندس کهنموئی

دوره اینترنتی 1 جلسه
14
فناوری های نوین ساختمان

فناوری های نوین ساختمان

دوره اینترنتی 1 جلسه
11
معماری معاصر 1

معماری معاصر 1

دوره اینترنتی 1 جلسه
14
طراحی معماری 5

طراحی معماری 5

دوره اینترنتی 1 جلسه
16
طراحی فنی

طراحی فنی

دوره اینترنتی 1 جلسه
7
تاسیسات الکتریکی(نور و صدا)

تاسیسات الکتریکی(نور و صدا)

دوره اینترنتی 1 جلسه
9
معماری اسلامی 2

معماری اسلامی 2

دوره اینترنتی 1 جلسه
14