دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
طراحی لرزه ای

طراحی لرزه ای

دوره اینترنتی 2 جلسه
4
کارآموزی

کارآموزی

دوره اینترنتی 1 جلسه
8
سازه های فولاد پیشرفته

سازه های فولاد پیشرفته

دوره اینترنتی 2 جلسه
2
ریاضیات عالی مهندسی

ریاضیات عالی مهندسی

دوره اینترنتی 3 جلسه
5
پروژه سازه های فولادی

پروژه سازه های فولادی

دوره اینترنتی 1 جلسه
5
 کاربرد کامپیوتر درمهندسی عمران
8
تاسیسات مکانیکی و برقی

تاسیسات مکانیکی و برقی

دوره اینترنتی 1 جلسه
29
زبان تخصصی

زبان تخصصی

دوره اینترنتی 1 جلسه
9
مهندسی آب و فاضلاب و پروژه

مهندسی آب و فاضلاب و پروژه

دوره اینترنتی 1 جلسه
6
اصول مهندسی پل

اصول مهندسی پل

دوره اینترنتی 1 جلسه
8
نگهداری،تعمیر و ترمیم سازه

نگهداری،تعمیر و ترمیم سازه

دوره اینترنتی 1 جلسه
4