دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مباحث ویژه 2-مباحث ویژه

مباحث ویژه 2-مباحث ویژه

دوره اینترنتی 1 جلسه
21
سیستم های چندرسانه ای

سیستم های چندرسانه ای

دوره اینترنتی 1 جلسه
47
مبانی پویا نمائی

مبانی پویا نمائی

دوره اینترنتی 1 جلسه
18
مهندسی اینترنت

مهندسی اینترنت

دوره اینترنتی 1 جلسه
15
آزمایشگاه سیستم های عامل

آزمایشگاه سیستم های عامل

دوره اینترنتی 1 جلسه
29
هوش مصنوعی و سیستم های خبره

هوش مصنوعی و سیستم های خبره

دوره اینترنتی 2 جلسه
23
شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

دوره اینترنتی 1 جلسه
18
سیگنالها و سیستم ها

سیگنالها و سیستم ها

دوره اینترنتی 1 جلسه
22
سیستم های عامل

سیستم های عامل

دوره اینترنتی 1 جلسه
30