دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
پروژه کل

پروژه کل

دوره اینترنتی 8 جلسه
0
پروژه گ خانم معتمد

پروژه گ خانم معتمد

دوره اینترنتی 1 جلسه
6
چاپ دستی 2 - ش 12تا14

چاپ دستی 2 - ش 12تا14

دوره اینترنتی 1 جلسه
5
گرافیک و تبلیغات-ی10تا13

گرافیک و تبلیغات-ی10تا13

دوره اینترنتی 1 جلسه
19
طراحی هویت بصری-چ8تا13

طراحی هویت بصری-چ8تا13

دوره اینترنتی 2 جلسه
9
طراحی برای فضای مجازی -ش14تا19

طراحی برای فضای مجازی -ش14تا19

دوره اینترنتی 1 جلسه
10
انیمیشن-ش13تا16

انیمیشن-ش13تا16

دوره اینترنتی 1 جلسه
17
گرافیک چندرسانه ای-پ8

گرافیک چندرسانه ای-پ8

دوره اینترنتی 18 جلسه
17
صفحه  آرایی 2-س8 تا 11

صفحه آرایی 2-س8 تا 11

دوره اینترنتی 1 جلسه
17
طراحی پوستر-ی13تا18

طراحی پوستر-ی13تا18

دوره اینترنتی 1 جلسه
17
طراحی حروف و تایپوگرافی2-ش8

طراحی حروف و تایپوگرافی2-ش8

دوره اینترنتی 1 جلسه
16