دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
طرح نهایی - خانم دکتر ولایتی

طرح نهایی - خانم دکتر ولایتی

دوره اینترنتی 1 جلسه
6
طرح نهایی- خانم مهندس کهنموئی

طرح نهایی- خانم مهندس کهنموئی

دوره اینترنتی 1 جلسه
14
طراحی لرزه ای

طراحی لرزه ای

دوره اینترنتی 1 جلسه
3
کارآموزی

کارآموزی

دوره اینترنتی 1 جلسه
7
سازه های فولاد پیشرفته

سازه های فولاد پیشرفته

دوره اینترنتی 1 جلسه
2
آزفیزیک 1

آزفیزیک 1

دوره اینترنتی 1 جلسه
14
کارگاه مقدمات شهری 3

کارگاه مقدمات شهری 3

دوره اینترنتی 1 جلسه
6
پروژه کل

پروژه کل

دوره اینترنتی 8 جلسه
0
ریاضیات عالی مهندسی

ریاضیات عالی مهندسی

دوره اینترنتی 1 جلسه
4
طرح معماری 1

طرح معماری 1

دوره اینترنتی 1 جلسه
10
سیستم های اتکاپذیر

سیستم های اتکاپذیر

دوره اینترنتی 1 جلسه
8
مبانی عمومی رایانه

مبانی عمومی رایانه

دوره اینترنتی 2 جلسه
16